divendres, 25 de setembre de 2015

A qui vulgui escoltar....IDENTITAT

Estimades i estimats,
(en castallano más abajo)

Ho diu l'Amin Malouf al seu llibre Identidades Asesinas: "Cada una de mis pertenencias me vincula con muchas personas y sin embargo, cuanto más numerosas son las pertenencias que tengo en cuenta, tanto más específica se revela mi identidad. Gracias a cada una de mis pertenencias…..”

Poc més a afegir que explicar-vos la meva pròpia pertinença i algunes de les persones que van regar aquesta llavor que us escriu. És difícil desvincular el pensament polític, que començava a tenir a l'adolescència, del fosc futur que augurava vista la situació de finals dels 80 al cinturó vermell barcelonès. És el que els clàssics anomenen consciencia de classe, de classe treballadora. Sovint penso que és difícil tenir-la sense haver estat treballador, només mirant uns anys més al front i veient que el futur estava irreparablement lligat a una cadena de muntatge, del que fos.

Jo, que era un pròsper estudiant, vaig ser expulsat del BUP per una professora de literatura castellana que no li agradaven els meus comentaris de text i un professor d'educació física que no li servia que aprovés l'assignatura a 3r (amb una altra professora) i suspengués a 2n (amb ell). Estava l'institut de la Coope com per mirar què podia fer orgànicament per recuperar aquest possible alumne brillant, aspirant d'enginyer agrícola. 
IES Rafael Casanovas, l'insti de la Coope
Ningú em va trucar a casa quan vaig deixar d'anar a l'institut el darrer trimestre de 3r de BUP...Un buit que vaig trobar el més normal, cadascú havia de vetllar pel seu futur, prou gent hi havia que no renunciava i afrontava els problemes adolescents amb resignació i, si era el cas, submissió. Segurament d'aquí em deu venir l'obsessió (en el terreny professional) de donar oportunitats, de donar-li la volta a situacions, d'alleugerir problemes que segurament no ho són tant des d'una altra perspectiva, en aquest cas la professional de la docència.


Tot i el fracàs escolar que se'm venia a sobre, vaig aprendre moltes coses aquells anys d'institut, tot i que les coses importants fora d'ell: col·laborar en la creació del grup ecologista Abeurals, formar part de la redacció de la revista Bretxa, conèixer el verd entorn de Sant Boi...totes aquestes activitats fruit de l'avantatge que ens donava que no ens deixessin entrar a les discoteques del poble per no portar les indumentàries requerides. No us penseu que anàvem amb "pintes", a provocar a les portes de les discoteques. Ho vam intentar un parell de vegades, vestint tal com érem i sempre havia alguna peça de roba que no li agradava al "matón" de la porta. I tampoc estàvem disposats a disfressar-nos per entrar a les "catedrals" de la diversió, tot sigui dit. Ni ens agradava la música, ni ballar el que allà es celebrava...

Escoltar, compartir, criticar, decidir...ja veieu els verbs que conjugava a la meva adolescència i que començava a xocar amb el pla de ruta que els meus pares portaven inconscientment a la maleta des de Jaen. Rosendo, Barón Rojo, Barricada i Iron Maiden van entrar al meu dial musical mentre el virus rebel es desenvolupava al meu cos i creixia al meu voltant. Començava a conèixer gent interessant, descobrint que m'encanta conèixer gent, la millor manera de conèixer-se un mateix sigui dit de pas. També vaig trobar un sustento econòmic: fer d'àrbitre de bàsquet em va permetre guanyar-me uns calerons setmanals i, oh! em va permetre practicar aquell idioma que havia estudiat a l'institut! Un dos per un. També em va permetre arbitrar a nanos que ningú somiàvem que serien superestrelles del basquet, i que ho són. 

En Rosendo Mercado...
Fora del camí educatiu, que semblava que tenia marcat l'alumne de bones notes, vaig fer un tomb per llocs increïbles, el més singular l'escola familiar agrària Camp Joliu del Penedès, en aquell moment una escola de formació professional on només hi estudiàvem nois ja que era de l'Opus Dei. Sí, heu llegit bé. Amb disset anys i amb la consciència que es pot tenir amb aquesta edat, que no és poca, vaig decidir que pagava la pena seguir amb la via agrícola per un altre camí. Del curs que ens vam poder suportar, Camp Joliu i jo, mai oblidaré el fet que la majoria dels meus companys de classe es van assabentar que era castellanoparlant l'últim dia de curs, quan van venir els meus pares a la festa final. La immersió lingüística havia estat un èxit, vaig decidir parlar aquell idioma que havia aprés a l'institut des del primer dia de camp Joliu. Perduda la por i guanyada la confiança en el meu domini de l'idioma, vaig tornar al barri i vaig descobrir Barcelona.

Acabada d'estrenar la majoria d'edat la gran ciutat m'oferia multituds d'experiències i oportunitats noves on engreixar la gana social d'aquell noi de Marianao. I curiosament descobrir Barcelona em va facilitar entrar en contacte amb el sector llibertari del meu poble: en Zurita, el Txema, el Victor, el Jorge, el Vicente....Vaig començar a col·laborar a la tertúlia que un programa heavy anomenat "Autopista al infierno" de Ràdio Sant Boi emetia els dissabtes a la tarda, en "Alegre Francachela", on ens ajuntàvem aquests i altre personatges i fèiem una peculiar lectura de l'actualitat setmanal. Anys convulsos, actius, intensos, radioactius, d'assemblea en assemblea, energia i acció. Els anys de la creació de l'ateneu llibertari de Sant Boi, els vincles amb el món llibertari del Baix Llobregat (Viladecans, Korneyà, l'Hospi) decidir definitivament que ni mili ni PSS,  la crisis postolímpica i el primer amor...

Tot es precipitava i recordo com un totum revolutom aquells anys que van transcórrer de la meva marxa de l'institut al meu judici com a insubmís, dels 17 als 25 anys. Uns anys tan intensos com durs, tan màgics com transgressors, tan brutals com bonics. Amb la por justa que gestionàvem en comunitat i ben juntets, amb algunes idees fermes, certa improvisació i molt d'humor.

És impossible interrompre aquest intent de línia argumental de la Identitat i la Desobediència (POR), tant afectiva  com socialment. Arribar a Barcelona a El Lokal del carrer de la Cera i al Casal de la Pau aquell 1993 va suposar adonar-me que, d'allà d'on venia, un barri de la perifèria, era un lloc comú de sortida per trobar-se a les lluites de la metròpoli. El Barrio.

El Baix Llobregat
El Baix Llobregat és el lloc del món que millor em pot definir, d'on vénen la majoria de pertinences que enuncia en Malouf. M'és fàcil entendre'm amb la gent del Baix Llobregat, hem viscut a "colmenes" semblants, hem tingut dubtes semblants, els nostres llargs viatges (més enllà si som del sud o de l'oest) eren mínim un cop a l'any. Amb els nostres llargs cordons umbilicals, invisibles moltes vegades, que transportem com un apèndix que no volem operar ni extreure. Diria que això val per a la gent que ha crescut a l'anomenat "cinturón rojo" de Barcelona, certeses que no són sociològiques sinó personals...

Enllaço Identitat i Desobediència amb un nom, l'Adolfo, personatge iconoclasta dels dogmes revolucionaris, altaveu de la veritat que ofen, ésser capaç de reinventar-se sense perdre la seva essència i, sobretot, amic. Òbviament ell també és del Baix Llogregat i els dos tenim, entre les celles, llibertat, com tants altres. Demà més....
(En castellano)

Queridas y queridos.

Lo cuenta Amin Malouf en su libro Identidades Asesinas: "Cada una de mis pertenencias me vincula con muchas personas y sin embargo, cuanto más NUMEROSAS son las pertenencias que tengo en cuenta, tanto mas específica se revela mí identidad. Gracias a cada una de mis pertenencias ... .. "

Poco más que añadir que contaros mi propia pertenencia y algunas de las personas que regaron esta semilla que os escribe. Es difícil desvincular el pensamiento político, que comenzaba a tener en la adolescencia, del oscuro futuro que auguraba vista la situación de finales de los 80 en el cinturón rojo barcelonés. Es lo que los clásicos llaman conciencia de clase, de clase trabajadora. A menudo pienso que es difícil tenerla sin haber sido trabajador, sólo mirando unos años más al frente y viendo que el futuro estaba irreparablemente atado a una cadena de montaje, la que fuera.

Yo, que era un próspero estudiante, fui expulsado del BUP por una profesora de literatura castellana que no le gustaban mis comentarios de texto y un profesor de educación física que no le servía que aprobara la asignatura en 3º (con otra profesora) y suspendiera  2º (con él). Estaba el instituto de la Coope como para mirar qué podía hacer orgánicamente para recuperar este posible alumno brillante, aspirante de ingeniero agrícola.

IES Rafael Casanovas, el inste de la Coope
Nadie me llamó a casa cuando dejé de ir al instituto el último trimestre de 3º de BUP ... Un vacío que encontré lo normal, cada uno tenía que velar por su futuro, bastante gente había que no renunciaba y afrontaba los problemas adolescentes con resignación y, si era el caso, sumisión. Seguramente de aquí me debe venir la obsesión (en el terreno profesional) de dar oportunidades, de darle la vuelta a situaciones, de aliviar problemas que seguramente no lo son tanto desde otra perspectiva, en este caso la profesional de la docencia.


A pesar del fracaso escolar que se me venía encima, aprendí muchas cosas en aquellos años de instituto, aunque las cosas importantes, fuera de él: colaborar en la creación del grupo ecologista Abeurals, formar parte de la redacción de la revista Brecha, conocer el verde entorno de Sant Boi ... todas estas actividades fruto de la ventaja que nos daba que no nos dejaran entrar en las discotecas del pueblo por no llevar las indumentarias requeridas. No penséis que íbamos con "pintas", a provocar a las puertas de las discotecas. Lo intentamos un par de veces, vistiendo tal como éramos y siempre había alguna prenda que no le gustaba al "matón" de la puerta. Y tampoco estábamos dispuestos a disfrazarnos para entrar a las "catedrales" de la diversión, todo sea dicho. Ni nos gustaba la música, ni bailar lo que allí se celebraba ...

Escuchar, compartir, criticar, decidir ... ya veis los verbos que conjugaba en mi adolescencia y que comenzaba a chocar con el plan de ruta que mis padres llevaban inconscientemente en la maleta desde Jaen. Rosendo, Barón Rojo, Barricada y Iron Maiden entraron en mi dial musical mientras el virus rebelde se desarrollaba en mi cuerpo y crecía a mi alrededor. Empezaba a conocer gente interesante, descubriendo que me encanta conocer gente, la mejor manera de conocerse a uno mismo sea dicho de paso. También encontré un sustento económico: hacer de árbitro de baloncesto me permitió ganarme un dinerito semanales y, oh! me permitió practicar ese idioma que había estudiado en el instituto! Un dos por uno. También me permitió arbitrar a chicos que nadie soñábamos que serían superestrellas del baloncesto, y que lo son.


En Rosendo Mercado ...
Fuera del camino educativo, que parecía que tenía marcado el alumno de buenas notas, hice una vuelta por lugares increíbles, el más singular la escuela familiar agraria Campo Joliu del Penedès, en ese momento una escuela de formación profesional donde sólo estudiábamos chicos ya que era del Opus Dei. Sí, habéis leído bien. Con diecisiete años y con la conciencia de que se puede tener con esta edad, que no es poco, decidí que valía la pena seguir con la vía agrícola por otro camino. Del curso que nos pudimos soportar, Campo Joliu y yo, nunca olvidaré el hecho de que la mayoría de mis compañeros de clase se enteraron de que era castellanohablante el último día de curso, cuando vinieron mis padres a la fiesta final. La inmersión lingüística había sido un éxito, decidí hablar ese idioma que había aprendido en el instituto desde el primer día de campo Joliu. Perdido el miedo y ganada la confianza en mi dominio del idioma, volví al barrio y descubrí Barcelona.

Recién estrenada la mayoría de edad la gran ciudad me ofrecía multitudes de experiencias y oportunidades nuevas donde engordar el hambre social de aquel chico de Marianao. Y curiosamente descubrir Barcelona me facilitó entrar en contacto con el sector libertario de mi pueblo:  Zurita,Txema,  Victor, Jorge, Vicente .... Empecé a colaborar en la tertulia que un programa heavy llamado "Autopista al infierno" de Radio Sant Boi emitía los sábados por la tarde, en "Alegre Francachela", donde nos juntábamos estos y otro personajes y hacíamos una peculiar lectura de la actualidad semanal. Años convulsos, activos, intensos, radiactivos, de asamblea en asamblea, energía y acción. Los años de la creación del ateneo libertario de Sant Boi, los vínculos con el mundo libertario del Baix Llobregat (Viladecans, Korneyà, el Hospi) decidió definitivamente que ni mili ni PSS, la crisis posolímpica y el primer amor ...

Todo se precipitaba y recuerdo como un totum revolutom aquellos años que transcurrieron de mi marcha del instituto a mi juicio como insumiso, de los 17 a los 25 años. Unos años tan intensos como duros, tan mágicos como transgresores, tan brutales como bonitos. Con el miedo justo que gestionábamos en comunidad y bien juntitos, con algunas ideas firmes, cierta improvisación y mucho humor.

Es imposible interrumpir este intento de línea argumental de la Identidad y la Desobediencia (POR), tanto afectiva como socialmente. Llegar a Barcelona en El Lokal de la calle de la Cera y el Casal de la Pau aquel 1993 supuso cuenta de que, de allí de donde venía, un barrio de la periferia, era un lugar común de salida para encontrarse a las luchas de la metrópoli. El Barrio.El Baix Llobregat es el lugar del mundo que mejor me puede definir, de donde vienen la mayoría de pertenencias enunciados en Malouf. Me es fácil entenderme con la gente del Baix Llobregat, hemos vivido en "colmenas" semejantes, hemos tenido dudas similares, nuestros largos viajes (más allá si somos del sur o del oeste) eran menos una vez al año y  ninguno a Ítaca. Con nuestros largos cordones umbilicales, invisibles muchas veces, que transportamos como un apéndice que no queremos operar ni extraer. Diría que esto vale para la gente que ha crecido en el llamado "cinturón rojo" de Barcelona, certezas que no son sociológicas sino personales ...

Enlazo Identidad y Desobediencia con un nombre, Adolfo, personaje iconoclasta de los dogmas revolucionarios, altavoz de la verdad que ofende, ser capaz de reinventarse sin perder su esencia y, sobre todo, amigo. Obviamente él también es del Baix Llogregat y los dos tenemos, entre las cejas, libertad, como tantos otros. Mañana más ....
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada