diumenge, 27 de setembre de 2015

A qui vulgui escoltar....Vot

Estimades i estimats,
(En castellano más abajo)

arribem al final, vull dir l'últim capítol d'aquesta sèrie. Suposo que li vaig de posar el títol de Vot perquè coincidiria amb el dia d'avui, el dia de la meva vida que diuen alguns, el dia del principi del final altres i el dia de la marmota els cupaires. Cadascú  li tira el seu enginy i així anem fent.

Amb el que us he explicat de la meva trajectòria vital ja us podeu imaginar que això de votar no ha tingut un pes molt rellevant a la meva biografia. No he confiat gaire en les possibilitats de canvi social en les institucions polítiques, conscient que els partits són empreses amb uns interessos i uns deutes que els condicionen, no tant en discursos com en realitats. Però existeixen i manen.

Sopar a l'ateneu llibertari Alomà
Durant molts anys he fet política al carrer, obviant el debat polític institucional més que per anar a plantar-nos davant per fer-los front. El meu entorn polític per decidir és l'assemblea i no els òrgans de direcció que emanen directrius després de "sesudos" debats entre els savis del partit. Tampoc sóc del tot imbècil i ja sé que no tot es pot decidir en assemblea. Parlo d'escoltar i debatre al sinus d'un ens, sigui el que sigui, des d'una escola a un club de futbol. Els partits polítics estan fets per manar i obeir, si t'agrada bé, si no t'agrada ja saps on és la porta. I pel camí es perd un capital gegant d'experiència, d'aprenentatges, de punts de vista...una gran llàstima que condiciona una societat.

Gran part del meu itinerari polític ha passat per entorns llibertaris, vaig estar molts anys sense votar fins que vaig dessacralitzar el meu vot. Un paper dins d'un sobre que va a una urna. I que no m'impedirà continuar dient coses al carrer. Aquesta és la importància del meu vot, ben poca per l'espai i el temps que se li dóna. Al barri, al carrer, al trobar-nos i mirar-nos, allà està la Política.

L'altra cosa es organitzar-se, això que li diuen política el Poder. Ara per ara només hi ha un partit que s'apropa a aquest postulat, un partit amb el que coincideixo en part dels seus plantejaments, bàsicament en l'aspecte social i econòmic. M'agradaria confiar més en el seu funcionament intern, cosa que no faig, però reconeixent que no tindria cap problema en poder participar en qualsevol de les assemblees obertes que contínuament oferten a tothom.

El Baños
Sobrant-me himnes, banderes i certs discursos grandiloqüents, he de dir que puc confiar, de moment, en una gent que posa de cap de llista a un paio que es diu Antonio BaÑos, i és de Nou Barris, sense complexes. Em val més el fons que la forma, potser és el complex que em va quedar quan no em deixaven entrar a les discoteques per les pintes, amb lo bons nois que érem!


Sobra dir que estem a uns moments, parlamentàriament parlant, prou interessants com per deixar el carrer buit i no mirar a les seus de govern, siguin les que siguin. I si hi ha gent que veu clar ser-hi, aixecar catifes i posar ventiladors en marxa com ha fet la gent de la CUP arreu, endavant, tenen el meu sobre.

És difícil d'entendre des de fora de Catalunya aquesta interpretació, en sóc conscient. Però penseu en la metàfora que feia al principi d'aquesta sèrie d'entrades: el meu pare explicant un viatge que no havia fet. Passejar per l'estat espanyol, i afortunadament ho faig sovint, és comprovar la distorsió extrema que existeix vers el dia a dia d'aquest país, acusacions que res tenen a veure amb el que vivim.Fa uns anys, quan Pujol tornava de Madrid de negociar els concerts econòmics (perquè tothom recorda el suport que CIU ha donat al PP molts anys, oi?) hi havia gent que tenia la idea que en Pujol entrava per la Diagonal repartint els diners que aconseguia esgarrapar al Govern central. Molt de mal han fet els mitjans de comunicació per amplificar discursos que no tenien eco social.

Ja sabem el resultat de les eleccions, segurament no m'hauria posat a escriure aquestes entrades si no s'haguessin fet, però no entomeu aquests escrits com una justificació de res, sinó una explicació del què sóc i d'on vinc. Una explicació de llarg recorregut perquè no canviarà, ja ha estat i no tinc ganes de canviar la meva història, si de cas ampliar-la.

Amb el que no comptava era fer un  epíleg a aquesta sèrie, els missatges que la meva mare m'ha deixat puntualment després de cada entrada, sense cap mena de dubte el millor d'haver fet aquests escrits.  Aquest vídeo va per a ells!
Gràcies per llegir-me!                          Queridas y queridos,

llegamos al final, quiero decir el último capítulo de esta serie. Supongo que le puse el título de Voto porque coincidiría con el día de hoy, el día de mi vida que dicen algunos, el día del principio del fin otros y el día de la marmota los cupaires. Cada uno le tira su ingenio y así vamos.

Con lo que os he contado de mi trayectoria vital ya os podéis imaginar que eso de votar no ha tenido un peso muy relevante en mi biografía. No he confiado mucho en las posibilidades de cambio social en las instituciones políticas, consciente de que los partidos son empresas con unos intereses y unas deudas que los condicionan, no tanto en discursos como en realidades. Pero existen y mandan.

Durante muchos años he hecho política en la calle, obviando el debate político institucional más que para ir a plantarnos delante para hacerles frente. Mi entorno político para decidir es la asamblea y no los órganos de dirección que emanan directrices después de "sesudos" debates entre los sabios del partido. Tampoco soy del todo imbécil y ya sé que no todo se puede decidir en asamblea. Hablo de escuchar y debatir en el seno de un ente, sea lo que sea, desde una escuela a un club de fútbol. Los partidos políticos están hechos para mandar y obedecer, si te gusta bien, si no te gusta ya sabes dónde está la puerta. Y por el camino se pierde un capital gigante de experiencia, de aprendizajes, de puntos de vista ... una gran lástima que condiciona una sociedad.

Gran parte de mi itinerario político ha pasado por entornos libertarios, estuve muchos años sin votar hasta que desacralizar mi voto. Un papel dentro de un sobre que va a una urna. Y que no me impedirá seguir diciendo cosas en la calle. Esta es la importancia de mi voto, bien poca por el espacio y el tiempo que se le da. En el barrio, en la calle, al encontrarnos y mirarnos, allí está la Política.

La otra cosa es organizarse, eso que le llaman política el Poder. Por ahora sólo hay un partido que se acerca a este postulado, un partido con el que coincido en parte de sus planteamientos, básicamente en el aspecto social y económico. Me gustaría confiar más en su funcionamiento interno, cosa que no hago, aúnreconociendo que no tendría ningún problema en poder participar en cualquiera de las asambleas abiertas que continuamente ofertan la mayoria de asambleas Cup de toda Cataluña.

Aún sobrándome himnos, banderas y ciertos discursos grandilocuentes, debo decir que puedo confiar, de momento, en una gente que pone de cabeza de lista a un tipo que se llama Antonio BaÑos, y es de Nou Barris, sin complejos. Me vale más el fondo que la forma, tal vez es el complejo que me quedó cuando no me dejaban entrar en las discotecas por las pintas, con lo buenos chicos que éramos!

Sobra decir que estamos en unos momentos, parlamentariamente hablando, bastante interesantes como para dejar la calle vacía y no mirar a las sedes de gobierno, sean las que sean. Y si hay gente que ve claro estar, levantar alfombras y poner ventiladores en marcha como ha hecho la gente de la CUP partes, adelante, tienen mi sobre.

Es difícil de entender desde fuera de Cataluña esta interpretación, soy consciente. Pero pensad en la metáfora que hacía al principio de esta serie de entradas: mi padre explicando un viaje que no había hecho. Pasear por el estado español, y afortunadamente lo hago a menudo, es comprobar la distorsión extrema que existe hacia el día a día de este país, acusaciones que nada tienen que ver con lo que vivimos. Hace unos años, cuando Pujol volvía de Madrid de negociar los conciertos económicos (porque todo el mundo recuerda el apoyo que CIU ha dado al PP muchos años, ¿verdad?) había gente que tenía la idea de que Pujol entraba por la Diagonal repartiendo el dinero que conseguía arañar al Gobierno central. Mucho daño han hecho los medios de comunicación para amplificar discursos que no tenían eco social aquí.

Ya sabemos el resultado de las elecciones, seguramente no me habría puesto a escribir estas entradas si no se hubieran hecho, pero no os cojais estos escritos como una justificación de nada, sino una explicación de lo que soy y de donde vengo. Una explicación de largo recorrido que no cambiará, ya ha sido y no tengo ganas de cambiar mi historia, si acaso ampliarla.

Con lo que no contaba era hacer un epílogo a esta serie, los mensajes que mi madre me ha dejado puntualmente después de cada entrada, sin lugar a dudas el mejor de haber hecho estos escritos. Este vídeo para ellos!
Gracias por leerme!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada